Diweddariad Awst

Mae wedi bod ychydig wythnosau bellach ers ein diweddariad diwethaf. Mae ein hymdrechion i godi arian yn parhau ac mae mwy o ddigwyddiadau codi arian yn cael eu cynnal.   Penwythnos diwethaf wnaeth ein tîm ymroddedig o wirfoddolwyr trefnu diwrnod codi arian yng ngerddi Eglwys Dewi Sant wrth y cei. Hoffem ddiolch i bawb a…

Read More