Newyddion Diweddara

Yn dilyn ymdrech codi arian llwyddiannus mae'r Organ nawr yn gweithio eto. Mae gennym chwythwr hadnewyddu ar y llawr isaf ac mae'r gronfa awyr wedi ei adfer yn llawn a'u trwsio. Mae rhannau o'r Organ sydd yn y llawr isaf rwan yn y cyflwr gorau y maent wedi bod ers blynyddoedd. Nid yw hyn yn golygu bod yr apêl wedi dod i ben, rydym yn dal yn gorfod cael yr Organ ei hun i adfer nawr ond rydym mewn sefyllfa lle gall yr Organ cael ei ddefnyddio ar gyfer cyngherddau i godi arian ar gyfer ei adfer a gallwn yn awr ddechrau chwilio am ffyrdd o codi gweddill o'r £ 150,000 i adfer yn llawn offeryn.